Jag jobbar i butik på ett köpcenter som har öppet 10–20. Min chef har infört att vi måste ta en timmes rast vid åtta timmars arbete (eller mer). Han hävdar även att vi måste ta hela timmen i stöten. Innan har vi haft en timme vid nio eller tio timmars arbete, men kunnat disponera rasten under dagen. Får min chef tvinga oss till det?

Jojjan

Svar: En arbetsgivare är skyldig att följa arbetstidslagens regler när det gäller utläggning av raster. Enligt arbetstidslagen så får man arbeta upp till fem timmar i följd, därefter ska det vara ett avbrott på minst 30 minuter.

Raster är inte betalda och räknas inte in i arbetstiden. Du står heller inte till arbetsgivarens förfogande för arbete under en rast, och kan lämna arbetsplatsen under en rast.

Paus är betald och ingår i den ordinarie arbetstiden. De ska förläggas regelbundet beroende på vilka behov som finns i just er verksamhet. Detta för att inte utsätta anställda för utmattning och ohälsa.

Om din arbetsgivare vill förändra rasternas omfattning, så kan det innebära en viktigare förändring av verksamheten som han måste förhandla om. Föreligger det även ett kollektivavtal på arbetsplatsen så ska arbetgivaren ha en överläggning om förändringarna i schemat som han föreslår. Därefter skulle arbetsgivaren kunna genomföra den förändringen som han föreslår av ändring av rasternas förläggning.

Thomas Holm,
ombudsman