SVAR PÅ insändaren ”Ge unga jobb och utbildning”.

Jag vill poängtera att unga är en av regeringens viktigaste prioriteringar.

Alla unga inskrivna på arbetsförmedlingen kan från dag ett ta del av förmedlingstjänster med tillgång till individuellt anpassat stöd. Att unga under 26 år inte erbjuds någon hjälp kan inte vara mer felaktigt.

Tidigare brister och hinder inom utbildningssystem och arbetsmarknad har gjort tröskeln in i arbetslivet för hög. Alliansen har därför påbörjat ett reformarbete för att sänka trösklarna. 

Fler jobb har skapats genom ROT och RUT, halverad arbetsgivaravgift för unga och nystartsjobb och Arbetsförmedlingens resurser har förstärkts kraftigt. Vi har reformerat gymnasieskolan i syfte att förbättra kvaliteten och minska avhoppen, och genomfört största satsningen någonsin på gymnasial lärlingsutbildning. Vi vill också införa lärlingsprovanställning där arbetsplatsförlagd utbildning inom yrkesområdet kombineras med anställning.

Halveringen av restaurangmomsen främjar både företagande och unga som ofta börjar sin jobbkarriär inom branschen. Den sänkning av moms som Olofsson och Andersson inte anser vara till fördel börjar redan nu visa resultat. Arbetsförmedlingens statistik visar att det i januari 2012 annonserades ut 3 867 restaurangjobb. Det är 36 procent fler än under januari 2011.

Vi är inte nöjda förrän alla som vill och kan har ett arbete att gå till. Så tar vi ansvar för Sverige och våra unga.

Maria Plass (M)
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet