De anställda på Change visar sin bh-storlek på namnbrickan. Facket anser att de är tvingade till det, att det är kränkande, diskriminering och ett brott mot kollektivavtalet.

Facket stämde Change i Arbetsdomstolen i januari. Nu har företaget svarat. Företaget menar att det är frivilligt för de anställda att visa storleken. ”Att vissa säljare frivilligt velat uppge sin BH-storlek på namnskylten innebär inte att företaget kränkt NN värdighet”, skriver man till domstolen.

Storlekshänvisningen ska ha varit ett förslag från en anställd själv, och företaget tycker att det avdramatiserar bh-köpet för obekväma kunder, och underlättar för dem att hitta rätt storlek.

Handels kräver att Change ska betala skadestånd på 300 000 kronor till den före detta anställde som stämningen handlar om, och 100 000 kronor till facket. Den anställde har sagt upp sig.

Handels ska yttra sig över svaromålet senast 7 maj.

Change har 19 butiker i Sverige.