Främsta oenigheten gäller lönefrågan. Handels vill ha ett nytt kollektivavtal med löneökningar i nivå med vad andra avtalsområden fått. Frisörföretagarna krävde från början en helt provisionsbaserad lönemodell. Förra veckan lämnade de ett nytt förslag där garantilönen är kvar, fastän mindre än i dag.

Handels har nu ensidigt avbrutit förhandlingarna och kontaktar i dag, tisdag, Medlingsinstitutet för att begära medling.
– Vi behöver få hjälp av medlare för att kunna föra konstruktiva diskussioner, säger Linda Palmetzhofer.
I nuläget är det inte aktuellt med något konfliktvarasel från fackets sida.
– Vi avvaktar tills vidare, säger Linda Palmetzhofer.

Så länge det inte finns något konfliktvarsel brukar Medlingsinstitutet utse medlare endast om båda parter i förhandlingen begär det. Frisörarbetsgivarna lämnar i dag inget besked om sin inställning.
– Vi har inte tagit ställning till frågan om medling. Vi tycker fortfarande det är meningsfullt att diskutera vidare mellan parterna, säger Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell.

I avtalsrörelsen 2010 var situationen liknande. Parterna stod långt ifrån varandra och medlare kallades in utan konfliktvarsel. Till slut enades parterna om medlarnas avtalsförslag.