En anställd på företaget Muslimkött i Göteborg skadade sig i tummen två gånger då han sågade kött. När han bad om att få anpassade arbetsuppgifter på grund av sina besvär blev han hemskickad av arbetsgivaren. Kort därefter kom ett arbetsgivarintyg på posten där det angavs att mannen sagt upp sig själv.

Handels protesterade och begärde förhandling med arbetsgivaren. Facket betraktar bolagets agerande som att lagerarbetaren blivit avskedad utan saklig grund. Arbetsgivaren hävdar fortfarande att den anställde sagt upp sig själv.

Förhandlingen avslutades i oenighet. Med hjälp av en jurist på LO/TCO Rättsskydd har Handels nu stämt arbetsgivaren vid Göteborgs tingsrätt. Facket kräver att domstolen förklarar att avskedandet är ogiltigt och att företaget ska betala utebliven lön plus 100 000 kronor i skadestånd.