Alla garanteras 310 kronors höjning, och de som tjänar mindre än 22 400 kronor får minst 510 kronor i en särskild låglönesatsning. Nivån på löneökningarna är samma som i tjänstemannaavtalet mellan Unionen och Svensk Handel, men Handels avtal innehåller större individgarantier.

– Jag är mest nöjd med löneutvecklingen. Det är också bra att vi ska förbättra modellen för lönesamtal. Många medlemmar är missnöjda med hur det fungerar i dag, säger Roland Martinsson som jobbar på Coop Norrbotten och var med och förhandlade för Handels.

Fack och arbetsgivare är överens om att samverka för att förhindra omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor. Kvinnors andel av mäns löner är i dag 85 procent på avtalsområdet. Könsskillnaderna har ökat de senaste två åren.

Det ettåriga avtalet mellan Handels och KFO gäller från 1 april. Det rör 1 900 tjänstemän inom konsumentkooperationen och Fonus.