Avtalet mellan Handels och Svensk Handel för kioskanställda ligger helt i linje med övriga avtal för detaljhandeln, bland annat höjs lönerna med 710 kronor. Den 31 mars 2013 skrotas kioskavtalet och ersätts med Svensk Handels butiksavtal. För att närma sig detaljhandelsavtalets nivåer höjs minimilönerna något mer i kioskavtalet och antalet nivåer av branschvanetillägg utökas från två till tre.

Kioskavtalet härstammar från den tid när butikers öppettider var reglerade i lag, men kiosker hade lov att hålla öppet längre. Ob-tillägg och minimilöner har varit lägre än i butiksavtalen. Avtalet omfattar anställda i Pressbyrån och mindre kiosker.

– I dag finns ingen som helst anledning att det ska råda olika villkor mellan kiosker och butiker, säger Handels ombudsman Jannika Fahlander som varit med och förhandlat.

Handels och Svensk Handel kom överens 2010 om att skrota kioskavtalet 2013. Förändringen innebär högre minimilöner och bättre ob för kioskanställda.

Normal021falsefalsefalseSVX-NONEX-NONE