Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsskador under 2011 visar att 29 000 personer skadade sig så illa på jobbet att de blev sjukskrivna. Särskilt utsatta är de som jobbar inom bemanningsbranschen. Mellan 2010 och 2011 fördubblades arbetsskadorna och mest drabbade är män i åldern 18 till 24 år.

Nu säger Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström att de ska gå igenom de anmälningar som Arbetsmiljöverket grundar sin statistik på för att få svar på vad som behöver åtgärdas.

– Statistiken säger inte var felet ligger, hos oss eller ute på kundföretaget. Vi har även ett projekt på gång med forskare som tittar på 4 000 skador för att se vad som kan göras för att undvika skador. Tillsammans med IF Metall har vi tagit fram en manual som används vid våra utbildningar. Men vi kanske ska ta fram branschanpassade manualer med andra fackförbund, säger Henrik Bäckström.

Magnus Lindberg är huvudskyddsombud på Icas centrallager i Västerås. Han säger att alla inhyrda utbildas i arbetsmiljöregler och i Icas egna regler. Han tycker inte att de som hyrs in skadar sig oftare än Icas egen personal.
– Men de har inte alltid koll på vilka försäkringar de omfattas av. Och de är inte alltid lika försiktiga.

Det är ofta just försiktigheten det handlar om.
 – När vi har mycket att göra händer det färre olyckor än när vi har lite att göra. När det är mycket är man koncentrerad. När det är lugnt slappnar man av och är inte lika fokuserad.

Magnus Lindberg tycker inte att rutiner eller utbildningen brister. Men visst händer det olyckor. En del som skulle kunna ha undvikits med bättre säkerhet. På lagret har man exempelvis nu byggt upp skydd så att inte varor ska kunna falla från höga höjder. Något som hänt, utan att någon blivit skadad.
– Det är viktigt att dokumentera allt som händer, så man kan följa upp det.  Även om det inte är någon som kommer till skada.
– Men de flesta olyckor händer på grund av slarv. Men också för att man tappar kontrollen över trucken när någon tappat en vara som olja som inte syns mot betonggolvet. Det är som att köra på hal is.

När Arbetsmiljöverket presenterade sin rapport riktade verkets generaldirektör Mikael Sjöberg kritik mot arbetsgivarna.
– Vi ser ju att det ibland brister i introduktionen till korta jobb och att det kan vara otydligt vem som har arbetsmiljöansvaret. Arbetsgivarna måste ta introduktion och handledning för ungdomar på största allvar, sa han till TT.

Ica är ett företag som hyr in personal till sina lager. Icas presschef Staffan Ekengren säger att om det skulle visa sig att de brister i arbetsmiljön ska de åtgärda det.
 – De inhyrda jobbar på våra arbetsplatser och de ska vara säkra. Men det kan ju vara så att en som jobbat länge på ett ställe kan säkerhetsrutinerna på ett annat sätt än en person som är ny eller är yngre och inte har samma arbetslivserfarenhet.

När det gäller arbetssjukdomar är det dock flest personer över 45 år som drabbas. Vanligast är belastningsskador.

Fakta:

107 000 arbetsskador anmäldes förra året. Flertalet av dem var arbetsolyckor. Knappt 29 000 av dessa medförde sjukfrånvaro.

10 000 arbetssjukdomar anmäldes.

57 dödsolyckor inträffade, fler än både 2010 (54 stycken) och 2009 (41 stycken)

Både antalet arbetsolyckor med följd att personen tvingats att sjukskriva sig och arbetssjukdomar var fler 2011 än 2011. Över tid har däremot både arbetsolyckor och arbetssjukdomar minskat. De senaste åren har dock den nedåtgående trenden vänt.

Vanligast orsaken till arbetsolycka bland kvinnor är fall. Bland män är det förlorad kontroll över exempelvis en maskin.

Vanligaste orsaken till arbetssjukdomar är belastningsskador som ger muskel- och ledbesvär.