– Vi vill ha ordning och reda vad det gäller inhyrning. Det vill inte Almega. Det är jättetråkigt att vi har behövt ta till varsel om konflikt men vi har inget val. Detta är en prioriterad fråga bland våra medlemmar, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.

Den reglering som Handels vill få in i avtalet med Almega är samma som Handels och Svensk Handel slöt tidigare i år. I korthet går den ut på att företagen ska förhandla med facket innan de anlitar ett bemanningsföretag. I förhandlingen ska ett antal punkter gås igenom – i vilket syfte ska personer hyras in? Vilka ska arbetsuppgifterna vara och i vilket omfattning ska inhyrningen ske?  

Med detta vill alltså inte Almega gå med på.
– Inom det här avtalsområdet behöver arbetsgivare hyra in personal en hel del. Att varje inhyrning ska förhandlas på ett visst sätt blir både opraktiskt och byråkratiskt. Dessutom anser vi att regleringen strider mot EU:s bemanningsdirektiv som ska införas i Sverige. Vi tycker varslet är jättekonstigt, säger David Wästberg, presschef på Almega.

Strejken kan komma att bryta ut den 21 juni om parterna inte är överens före dess. Totalt berör varslet 957 anställda på 37 arbetsplatser. De anställda som berörs jobbar exempelvis på Tidsam som levererar tidskrifter, Onemed och Tamro som levererar mediciner eller på den del av Schenker som levererar varor som kräver kyl- och fryshantering samt Bring Frigo AB som bland annat lagerhåller och transporterar Findus frysta mat.