Idén till affischen är Lars Jarslets, ombudsman i Växjö.
– För tre-fyra år sedan tecknade Fru Bär avtal med oss. Sedan dess har vi diskuterat fram och tillbaka om hur vi ska kunna motivera varför Fru Bärs jordgubbar är dyrare än de avtalslösa försäljarnas bär. De ville ha någonting att konkurrera med, säger han.

Det är ingen nyhet att jordgubbsförsäljarna ofta jobbar under dåliga arbetsförhållanden. Det handlar inte bara om den låga lönen eller avsaknaden av försäkringar utan också om ensamarbete där möjligheten till exempelvis toalettbesök är begränsad. De har också ofta handkassa vilket gör rånrisken stor.

Några av dem står i anslutning till livsmedelsbutiker, som har avtal för sina anställda.  Kedjorna tjänar pengar på att hyra ut platserna. Förra året började Handels skicka brev till kedjorna centralt för att få till avtal även för jordgubbsförsäljarna. Någon uppföljning har inte gjorts.
– Vi har inte varit tillräckligt drivande och sagt att nu får det jäklar vara nog, säger Lars Jarslet.

I Växjö har man skickat ut breven i år igen och uppmanat fackklubbarna på livsmedelskedjorna att säga ifrån.

Fotnot: Affischen finns att få via Handels.