Det finns många fördelar med digitala kvitton. Det är billigare, bättre för miljön det blir lättare för kunderna att spara och hålla reda på sina kvitton. Därför stödjer Svensk Handel utvecklingen och välkomnar den nya tekniken.

I dagsläget är det ännu inte möjligt att sluta lämna ut papperskvitton. Skatteverket har inte godkänt någon sådan lösning, men enligt uttalanden från Skatteverkets företrädare kan det komma att ske inom en inte allt för avlägsen framtid.

Att ersätta alla papperskvittona kommer dock inte kunna ske över en natt. Ny teknik kräver nya investeringar som kostar pengar. Någon gemensam teknisk standard finns inte utan olika leverantörer utvecklar och marknadsför olika lösningar. Dessutom krävs att konsumenterna medverkar genom att lämna ut sin e-postadress, mobilnummer eller på annat sätt registrera sig för att kunna ta emot kvittona på digital väg.

Just nu sker en snabbt utvecklingen inom hela betalningsområdet, vilket är glädjande. Sedlar och mynt ersätts i snabb takt av kortbetalningar och nya mobila betalningar. Tids nog kommer både papperssedlar och papperskvitton tillhöra det förgångna. Svensk Handel arbetar mycket aktivt med att påverka banker, systemleverantörer, myndigheter och andra aktörer för att ny teknik ska vara billig och enkel att använda för butiker och kunder. Det gäller även för digitala kvitton.

Bengt Nilervall
Betalansvarig, Svensk Handel