– Vi väntade på att varsel om strejk skulle komma. Men istället blev bara tyst. Nu har jag förstått att det pågår diskussioner om ett nytt avtal. Det är positivt att de försöker hitta en lösning, en medelväg. Men under tiden borde vi ha Handels avtal och inte det lönemässigt sämre vård- och omsorgsavtalet, säger den anställde som vill vara anonym.

När Stadsmissionen i Stockholm sa upp detaljhandelsavtalet märktes det direkt i de anställdas lönekuvert, särskilt för de timanställda som i regel är de som arbetar obekväm arbetstid.
– Ob:n på helger har halverats. I stället för 120 kronor per timme får jag nu 51 kronor. Det känns.

Den anställde håller inte med om att personalen i butikerna i första hand är handledare och i andra hand butikssäljare.
– Jag säljer och plockar upp varor. Det är min huvudsakliga syssla. Men visst hjälper jag ibland till att vägleda någon som arbetstränar. Men det är ovanpå försäljningen och bara en liten del.