– Ändras inte Proffice beteende kommer vi inte att anlita dem. Det är solklart, säger Jonas Hultenheim, logistikchef på Icas lager i Helsingborg.

Det började som en lönetvist. Enligt bemanningsavtalet ska de inhyrda tjäna lika mycket som den genomsnittliga lönen på arbetsplatsen. Det gör inte de över hundra Proffice-anställda på Icas lager i Helsingborg, menar facket. De får tio kronor i timmen för lite och har fått det under två och ett halvt års tid. Facket menar också att det ställs högre krav på de inhyrda än på Icas anställda, vilket strider mot bemanningsavtalet. Förhandlingar mellan Proffice och facket har pågått i sex månader.   
– Vi ska försöka ett varv till, men går det inte då så får vi ta det till central förhandling, säger Handels ombudsman Lennart Nilsson.

En Proffice-anställd som Handelsnytt pratat med säger att han har gått miste om stora summor i utebliven lön och ersättningar.
– Det är ett katastrofalt läge här. Säger man ifrån bestraffas man. Det har fungerat som på 1800-talet.

En gång ringde arbetsgivaren klockan nio på kvällen dagen innan hans arbetspass skulle börja. Han fick då veta att hans pass ändrats från klockan tre på eftermiddagen till klockan sex på morgonen.
– Jag sa ifrån, enligt avtalet ska skiftgång meddelas fem dagar i förväg.

Efter ytterligare likartade händelser ändrades plötsligt hans eftermiddagspass med ob till dagtid utan ob. Efter kontakt med Handels fick han tillbaka eftermiddagarna.

Han berättar också att han fått sms från sin arbetsgivare.
–  I smsen angrips både mina vänner och familj. Jag tog illa vid mig och var sjukskriven i en vecka av detta.

Han säger att problemet är att Proffice lokala chefer inte har vetat vad ett kollektivavtal egentligen är.
– Lagarna har det varit ännu värre koll på.

Men han har svårt att tro att Proffice högsta ledning inte känt till arbetsförhållandena.
– På regional nivå har Proffice vetat om det. Även ica här har känt till en hel del, säger han.

Däremot känner han stort stöd från Icas Handelsklubb.
– Jag står ut för jag har något som är värt att kämpa för, mina egna kollektiva och lagliga rättigheter.  

Klubbordförande Marcus Strandberg säger att så fort de fick reda på de felaktiga lönerna och anställningsformerna inleddes förhandlingar med Proffice. Klubben har också påpekat brister i arbetsmiljön. Men det som han verkligen tror kommer att göra skillnad är att arbetsgivaren nu måste förhandla med facket varje gång ett bemanningsföretag anlitas.
– Genom att få insyn kommer vi att få mer kontroll över de inhyrdas villkor men också en bättre kontakt med alla inhyrda, säger han.

Den senaste tiden har också fler Proffice-anställda värvats.
– Det gör det mycket lättare, dels får klubben reda på problemen, dels talar klubben för sina medlemmar, säger Marcus Strandberg.

De inhyrdas berättelser har även fått Ica att reagera.
 – Det är även vårt varumärke det handlar om. Men vi är inte där ännu. Vi har haft många bra diskussioner med Proffice. En åtgärdsplan för hur detta inte ska kunna hända igen ska tas fram. Handlingsplanen ska gälla på alla våra lager, om problem finns. Vi vill också se att Proffice arbetsledare utbildas, säger Jonas Hultenheim logistikchef på Icas lager i Helsingborg.

Enligt honom var det först i början av sommaren som Ica uppfattade att det inte stod rätt till med lönerna.
– Då sa vi till Proffice med en gång.

Men de repressalier som de inhyrda berättat om har Ica inte känt till enligt Jonas Hultenheim.

Hur är det möjligt att det undgått Ica?

– Jag inte fått några signaler om att det skulle vara så på vårt lager. Jag har varit i kontakt med den som jobbar gentemot Proffice på vårt lager i Helsingborg. Ingen av oss har känt till detta.

Bakgrund

Konflikt finns på flera lager
Handelsnytt har tidigare skrivit om hur Proffice-anställda på Ica får felaktiga löner och utsätts för bestraffningar. Senast gällde det lagret i Kalhäll där inhyrda skickats hem utan lön innan arbetspasset är slut, där arbetspass bokats av i sista sekund. Men även att anställda som slagit larm om detta inte fått fler uppdrag när de säger ifrån.

I somras skrev Helsingborgs Dagblad om arbetssituationen på lagret i Helsingborg.

Fakta:

Den nya paragrafen i lageravtalen

Innan bemanningsföretag anlitas ska fack och arbetsgivare förhandla om:
Syfte, omfattning och tidsperiod för inhyrningen.
Arbete och arbetstider.
Genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp (GFL).
Hur facket ska informeras om vilka personer som är inhyrda.
Arbetsplatsintroduktion för inhyrd personal.
När och hur parterna ska utvärdera inhyrningen.

Om parterna inte kan enas lokalt följer central förhandling. De nya reglerna har börjat användas ute på arbetsplatserna. Förhandlingar har visat att just hur lönen för de anställda ska räknas ut är problematiskt. Handels och Almega/Bemanningsföretagen genomför därför nu gemensamma utbildningar för chefer och fackligt förtroendevald.

Mer om konflikten på Icas lager i Helsingborg

Under lönetvisten fann facket att några anställda hade fel anställningskontrakt. Istället för att vara tillsvidareanställda var de timanställda och förlorade därmed rätten till lön mellan uppdrag samt sjuklön.  När detta uppmärksammats tillsvidareanställdes 25 personer. Kort därefter sa Proffice upp 25 tjänster.

Förhandlingarna om de felaktiga lönerna återupptas i höst.