Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande: Vilka slutsatser drar ni av sommarens AD-domar?

 

– Vi fick svart på vitt att nuvarande lagstiftning prioriterar arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet före anställdas rätt till fler timmar, säger Tommy Tillgren, andre vice förbundsordförande på Handels.

Vad är er strategi nu?
– Vi prioriterar att få till en attitydförändring hos arbetsgivarna. I grund och botten handlar detta om en människosyn. Om moral och etik. Vi har kommit en lång väg i och med heltidsgruppens arbete och utifrån domarna är gruppens arbete ännu viktigare. Det upp till bevis för arbetsgivarna att faktiskt börja hitta sätt att ge sina anställda fler timmar och sluta lägga scheman av slentrian.

Vill Handels se en lagändring i lagen om anställningsskydd, las?
– Vi jobbar brett på frågan. Men en lagändring räcker inte. Vi måste få till en attitydförändring. Och ska en ändring i las göras kommer man behöva titta på hela las. Möjlighet till heltid eller stora deltidstjänster berör arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, och det är inte helt enkelt att ändra på. Därför prioriterar vi att i första hand lösa detta med arbetsgivarna och avtalsvägen.

Det blir ingen stämning av Stadium och Akademibokhandeln. Vad vill du säga till besvikna anställda?
– Det vore inte försvarbart att ta detta till domstol när det inte finns en chans att vinna. Det kostar medlemmarna att driva frågor i domstol. Men överlag: Ställ krav på arbetsgivarna. Vi måste öka flåset på arbetsgivarna. Vi har sett att där klubbar trycker på lyckas man mycket bättre.

 


Mattias Dahl, arbetsrättsjurist på Svensk Handel: Vika slutsatser drar ni av sommarens AD-domar?
– Att högsta instans rättsligt bekräftat det vi alltid sagt. Arbetsgivaren har rätten att organisera arbetet, säger Mattias Dahl, arbetsrättsjurist på Svensk Handel.

Ska rätten att organisera gå före deltidares förtur till fler timmar?
Det finns ett stort missförstånd i den här frågan. Arbetsgivare är inte emot att ge sina anställda heltider. De vill göra det i så stor utsträckning som möjligt. I slutändan är det öppettider och när kunderna är i butiken som avgör. Man kan inte ge anställningar som inte finns.

I stället för att ta extra personal, skulle inte deltidare som inte redan jobbar på dessa timmar, kunna få extrapersonalens timmar?
– Så kan det säkert vara på flera ställen. På andra skulle det inte gå på. Det viktigt är att betona att viljan till heltid finns. Men extrapersonal kan tas in på slentrian. Det gäller att tittar på hur man kan få ihop verksamheten med fler heltider. I heltidsgruppen ska vi nu gå vidare med just detta.

Kan man verkligen säga att viljan att ge fler timmar finns när man som på Kicks inte kan ge anställda 1,33 fler timmar i veckan?
– Svensk Handel uttalar sig inte i enskilda fall. Men generellt ja, viljan till heltid finns hos arbetsgivarna. Men man kan inte försätta berg. Det finns en verklighet som när kunderna handlar som arbetsgivarna måste förhålla sig till.