Juryn motiverar sin nominering så här: ”Genom att ge innehållet en tydligare redaktionell vinkling, en formmässig och typografisk uppryckning och ett mer spännande bildspråk har Handelsnytt stärkt sin identitet och blivit en tidning som lockar till läsning.”
Ytterligare två tidningar är nominerade till priset: tidningen Medicinsk Vetenskap, som ges ut av Karolinska Institutet och Vi bilägare, som ges ut av Ok-förlaget.
Vem som vinner avgörs på Tidskriftsgalan den 7 november.
Håll tummarna!

Fotnot: Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för alla typer av tidskrifter, både kommersiella och sådana som ges ut av exempelvis organisationer.