Handels medlemmar har stora behov av en väl fungerande välfärd – för såväl ett fungerande arbetsliv som familjeliv. Efter kongressbeslut skrev vi en omfattande välfärdsmotion till LO-kongressen. I denna ville vi bland annat se mer resurser till offentlig sektor, att en non-profitprincip införs för vård, skola och omsorg, samt att LOV skulle rivas upp. Det är därför glädjande att Kommunal i allt väsentligt vill stödja denna inriktning.

Däremot menar vi i Handels att frågan om mer resurser till välfärdssektorn inte kan, ska eller bör ställas emot frågan om en non-profitprincip i välfärden. Vi måste hålla båda frågorna igång samtidigt då de hänger ihop. Det är enkelt att se att ju mer vinster som de privata riskkapitalbolagen tar ur verksamheten, desto mindre resurser får välfärdssektorn. Bara här kan det handla om tiotusentals jobb som går förlorade.

Men det är också så att privatiseringarna och vinsterna är en del i hela den politik som förs för att minska resurser till offentlig sektor genom pressade anbud och kostnader. Det tvingar fram lägre bemanning i hela sektorn – även den kommunala. I förlängningen är detta en del i ett systemskifte för att större delar av välfärden ska delfinansieras privat. Här är forskningen tydlig: ett sådant privatiserat system som Sverige har kommer leda till en allt större privat finansiering av välfärden, och då kommer plånboken få avgöra hur mycket omsorg man kan få.

Handels medlemmar hyser samma oro som Kommunals medlemmar över denna utveckling. De ser att det leder till än större press på exempelvis kvinnor att gå ner i arbetstid eftersom man oroar sig för allt sämre kvalitet i välfärden. När vi har gjort medlemsundersökningar så visar det sig att just frågan om sätta stopp för vinster i välfärden, och att all eventuell vinst måste återinvesteras – är den man ser som allra viktigast.

I LO:s välfärdsutredning arbetar vi just nu med att ta fram ett mer konkret förslag för hur en non-profitprincip ska se ut. Det är efterfrågat – inte bara inom LO, utan hos mer än 80 procent av svenska folket.    

Lars-Anders Häggström
Ordförande i Handels