Att man genom något trolleritrick kan få mer välfärd trots ständiga nedskärningar i snart 30 års tid. Det här är vad debatten borde handla om, i stället diskuteras nästan uteslutande om vinst eller inte, privat eller offentligt, svart eller vitt.

De stora vinster vi ser i dag i vissa välfärdsföretag är såklart helt oacceptabla när det samtidigt finns stora hål och revor i vården och omsorgen. Men att tro att hela lösningen ligger i att säga ja eller nej till privata företag och/eller vinster är naivt. Dessa frågor är viktiga men vi får inte i vår upprördhet förminska problemet.

Det största hotet mot en bra välfärd är inte vinsterna eller driftsformerna utan nedskärningarna. Dessa nedskärningar påbörjades långt innan de privata aktörerna gjorde sitt intåg på välfärdsmarknaden och kommer i förlängningen att leda till katastrofala följder både för barn och äldre, våra medlemmar och för samhället i stort.

Exempelvis är det 25 procent större barngrupper i förskolan i Sverige i dag än det var 1985. Det är också tre gånger så många barn per anställd på fritids i dag än det var 1980. De över 80 år som får offentligt finansierad äldrevård har minskat från 62 procent 1980 till 37 procent 2006. 100 000 personer har gått ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre anhöriga när äldreomsorgen inte räcker till. Listan kan göras lång.

Det är Kommunals medlemmar som jobbar i vården och omsorgen, både kommunalt och privat, som bär bördan av de krympande välfärdsambitionerna på sina axlar. De vänder ut och in på sig själva för att trots dåliga förutsättningar ge den omvårdnad som barn och äldre behöver. Många av dem älskar sina jobb men avskyr sina arbetsvillkor.

Skulden för utvecklingen är framförallt politikernas. Man har under lång tid prioriterat ner barnen, de sjuka och de äldre. Man kan inte skära ner och upphandla välfärd för en spottstyver och sedan bli förvånad när den inte håller måttet.

Det är en tragisk och kortsiktig politik som slår fel. För det är inte bara moraliskt rätt med en bra välfärd det är dessutom smart. En bra välfärd är en förutsättning för både arbetslinjen, utveckling och tillväxt.

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och blicka framåt. Det får vara slut på de tusen stegens reträtt inom välfärden. Därför vill Kommunal att:

1. Resurstilldelningen för välfärden ska öka. Riktade statsbidrag för att få upp bemanningen inom barn- och äldreomsorgen måste skapas. Dessutom måste statliga regler kring bemanning i välfärden skapas.

2. Förutsättningar för privata företag och vinster inom välfärden måste ses över och politikerna ta ett större ansvar. Kommunal kommer innan årets slut att presentera förslag på lösningar.

3. System som flyttar över kvalitetssäkringen för välfärdstjänsterna från folkvalda politiker till brukarna, barn och äldre, som lagen om valfrihet (LOV), bör avskaffas.

Annelie Nordström, ordförande Kommunal
Per Holmström, förste vice ordförande Kommunal