– Vi menar att Handels regleringar av hur bemanningsföretag får användas är olagliga, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för bemanningsföretag.

Men det är inte Handels avtal som Bemanningsföretagen vill få bedömda i EU, utan regeringens sätt att införliva EU:s direktiv om bemanningsföretag.  
– Endast delar av direktivet är infört. Exempelvis nämns inte att prövning för att anlita bemanningsföretag bara ska göras om det skyddar de anställda, säger Henrik Bäckström.

Regeringen presenterade sitt förslag på hur direktivet ska införas i svensk lag för drygt tre månader sedan. Många frågor lämnades över till fack och arbetsgivare att komma överens om. Då stod det också klart att Handels krav på att företag ska förhandla med facket innan de anlitar bemanningsföretag, eller att en maxgräns för inhyrda på lager som Handels är överens med Coop om, inte strider mot den nya lagen.  
Det anser Bemanningsföretagen är fel.
– Vi menar att EU borde ta Sverige i öronen och säga att det sätt som den svenska regeringen valt att införliva direktivet är ett fördragsbrott, säger Henrik Bäckström.

Handels anser inte att deras avtal strider mot bemanningsdirektivet.
– Jag har väldigt svårt att se att EU skulle gå på en annan linje än den bedömning som regeringens utredare gjort, och som även regeringen gjorde i sitt lagförslag. Att förhandlingar med fack ska göras är just för att säkerställa att bemanningsanställda får samma rättigheter som kundföretagets anställda. Dessutom har vi kommit överens med arbetsgivarna om detta i våra avtal, säger John Haataja, förhandlingschef på Handels.