– Det här kan få konsekvenser för alla på avtalsområdet, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.

Arbetsdomstolens dom gäller anställda på Icas lager i Västerås (Förlust i AD för anställda på Icas Västeråslager). Men enligt Mikael Segel berör domen alla anställda som omfattas av partihandelsavtalet med Svensk Handel.  I korthet gav Arbetsdomstolen arbetsgivare rätt att enligt partihandelsavtalet schemalägga oregelbundet skiftarbete, så kallat intermittent skiftarbete, på helgdagar.
– Det är många som jobbar så. Våra jurister ska nu titta på hur detta kan påverka dem. Därefter ska vi bestämma hur vi ska agera. Domen öppnar upp för mer skiftarbete på helgdagar, frågan man kan ställa sig är hur domstolen har tänkt sig att helgledigheten ska tas ut om det inte ska ske på helgdagen, säger Mikael Segel.

Till skillnad från Handels ser arbetsgivarorganisationen Svensk Handel positivt på Arbetsdomstolens beslut.
– Partihandeln är hårt pressad och vi har länge sagt att kollektivavtalet behöver moderniseras. Öppettiderna har blivit generösare. Varorna behöver komma även på röda dagar. Därför måste lagerarbetsgivarna kunna schemalägga anställda även på röda dagar, säger Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel.

Många lagerarbetare arbetar redan i dag på röda dagar. Men Arbetsdomstolens dom förenklar för arbetsgivarna, menar Svensk Handel.
– Nu behöver de inte förhandla fram lokala avtal utan kan gå efter riksavtalet som säger att i alla fall intermittent skiftarbete får ske på röda dagar, säger Mattias Dahl.

Fotnot: Intermittent skift är ett skift som sker periodvis och har ett arbetsuppehåll om minst 24 timmar sammanhängande per vecka.