Det finns givetvis inget utrymme för att missköta ett omsorgs- eller vårduppdrag – oavsett om det är en kommunal eller privat organisation som driver verksamheten. Vad som är högsta kvalitet på våra välfärdsverksamheter, måste vara elevens, vårdtagarens eller den äldres bedömning. Ändå vill Handels, liksom Vänsterpartiet vrida klockan tillbaka till en tid då du bara fick söka vård på din närmsta vårdcentral, och fick en plats tilldelad på ett av kommunen utvalt äldreboende.

Demoskop har undersökt vad människor föredrar – att kommunen tilldelar dem ett äldreboende eller att de själva och deras anhöriga får välja ett. Föga överraskande föredrar 85 procent av de tillfrågade att få välja själva. Ändå finns de som vill sätta stopp för de företag som i praktiken skapat möjligheterna att välja.

Drygt 195 000 personer är i dag anställda i privata välfärdsföretag. Ett vinstförbud riskerar att göra dessa människor arbetslösa och ta bort möjligheten för välfärdens medarbetare att välja privata arbetsgivare med snabbare beslutsvägar och plattare organisationer. Det försämrar kvaliteten både för dem som jobbar inom välfärdens kärna, för vårdtagarna och för Sveriges elever.

Ingen ska tilldelas vård, skola eller äldreomsorg av bristande kvalitet. Nyckeln till att sådana verksamheter rensas bort är inte kommunal översyn – det stavas V-A-L-F-R-I-H-E-T.

Jenny Petersson, riksdagsledamot (M)

Läs Handels inlägg: Vinst i välfärden del av systemskifte