Under två års tid har anställda på Handels a-kassa arbetat sex timmar i stället för åtta. Lönen har varit densamma. Arbetssättet förändrades för att personalen skulle må bättre, servicen bli effektivare och kostnaderna för bland annat sjukfrånvaro och övertidsarbete skulle minska.

Så har det också blivit, visar en färsk utvärdering. Korttidsfrånvaron har minskat rejält, handläggningstiden har kortats och övertidsarbete existerar inte. Framför allt vill majoriteten av de anställda fortsätta jobba sex timmar om dagen.

Enda orosmomentet är den ökade stressen. För de anställda ska göra lika mycket som tidigare men på färre timmar.
– Vi vet ju inte vad långtidseffekten av att jobba så här blir. Man ska inte sticka under stol med att man jobbar hårt när man är på jobbet och att man måste vara väldigt stresstålig, säger Kim Sandberg, föreståndare på Handels a-kassa.

En anställd Handelsnytt pratat med säger att trots att arbetet är intensivare nu har hennes livskvalité förbättrats. Hon har mycket mer energi både på jobbet och privat då tiden för återhämtning blivit längre med kortare arbetsdagar.

Fakta:

Arbetsmiljöundersökning ska fånga upp ökad stress

Handels a-kassa hoppas fånga upp eventuella problem som stress i den årliga arbetsmiljöundersökningen. De som i dag tycker att det är för stressigt får individuell handledning.

Tidigare har det bara varit handläggarna som omfattas av den kortade arbetstiden men nu kommer även informationshandläggarna som svarar i telefonen, tar hand om enklare ärenden och scannar in dokument att gå ner i arbetstid.