Jimmy Pettersson som jobbar på Masku möbelhus i Norrköping säger att han hoppas att frågan ska lösas innan den varslade strejken bryter ut på torsdag i nästa vecka.
– Självklart vill jag ha kollektivavtal. Sen är det tråkigt att det går så långt som till strejkvarsel. Det är inte bra reklam för butiken, säger Jimmy Pettersson.

Ett kollektivavtal skulle ge honom och de övriga anställda ob-tillägg, avtalspension och försäkringar och en inkomst som är jämnare och mer förutsägbar än i dag.
– Grundlönen hos oss är låg. Provisionen gör att man kan tjäna ganska bra om man säljer mycket, men det går upp och ner, säger Jimmy Petterson.

Medlingsinstitutets medlare Eva-Helena Kling har i uppdrag att medla mellan Handels och Masku. Hon säger till Handelsnytt att hon kommer att kontakta parterna inom kort och att målet är att tvisten ska lösas innan strejken hinner bryta ut.

Handelsnytt har ännu inte fått kontakt med någon ansvarig för företagsledningen på Masku.