Precis som 2010 och 2012 begär Handels och Frisörföretagarna frivillig medling i årets avtalsförhandlingar som pågått sedan början av maj.
– Vi är överens om att vi behöver hjälp av en tredje part för att komma vidare i diskussionerna, säger Handels ombudsman Linda Palmetzhofer.

Frisörföretagarnas tyngsta krav var från början att avskaffa frisörernas ob-tillägg, vilket facket vägrat att gå med på. Handels kräver å sin sida löneökningar, kompetensutveckling och ett branschvanetillägg som belönar erfarna frisörer.
– Vi har haft bra diskussioner där vi från Handels sida verkligen försökt hitta lösningar utifrån arbetsgivarnas önskemål, men det finns en gräns för hur långt vi kan sträcka oss, säger Linda Palmetzhofer.

Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell bekräftar att ob-frågan är den svåraste.
– Vi har föreslagit olika alternativa lösningar, men inte nått fram till ett avtal. Nu hoppas vi att det ska gå att enas med hjälp av medlare, säger Ted Gemzell.

I 2012 års frisörförhandlingar bidrog medlarna Peter Ander och Christina Nygårdh till att lösa upp knutarna. Handels har begärt att en av dem ska kallas in även i år.
– Det är en fördel att ha en medlare som känner parterna och avtalet, säger Linda Palmetzhofer.

Medlingsinstitutet räknar med att utse medlare under fredagen, och att dessa då kan börja arbeta omedelbart. Eftersom det inte lagts något konfliktvarsel har parterna inte någon konkret tidspress att komma överens, men Linda Palmetzhofer hoppas ändå på en snabb lösning.