Hemgångskontrollerna ska börja före sommaren. Zeth Olsson på ÖoB i Örnsköldsvik är positiv och tycker inte att det är att misstänkliggöra personalen.
– Det är för vårt eget bästa. Det kan försvinna lika mycket varor bakvägen som kundvägen.
Redan för några år sedan hade butiken kontroller och han fick visa upp påsar och väskor mot kvitto när han gick från jobbet.
– Jag tyckte det var helt okej.

Företaget och Handels är överens om införandet. Kontrollerna följer fackets riktlinjer. De ska ske på arbetsplatsen, inte trottoaren eller parkeringen. Personalen får vägra utan att sägas upp, men nekar man flera gånger kan företaget kalla in facket. Även cheferna kan kollas. Kontrollerna ska utföras av uniformerad och legitimerad väktare. Visitering får bara göras av polis.
– De anställda ska inte känna sig som brottslingar, säger Ewa Björkman från Handels.

ÖoB:s försäljningschef Johan Sjöhagra säger att kontrollerna sker som stickprov, och att bakgrunden inte är att det skett ovanligt många personalstölder.
– Vi sticker inte ut från detaljhandeln i övrigt, men har garanterat svinn den vägen. Vi vill säkra upp så att våra rutiner följs, hemgångskontroller är vedertaget i branschen, säger han.