De två chaufförerna börjar dagarna med att lasta bilarna på lagret i Veddesta utanför Stockholm. Sen åker de runt till butiker, packar upp bröd och tar beställningar. De tillbringar största delen av dagen i lastbilen och butikerna och åker inte till lagret och äter lunch.

Handels tyckte att de har rätt till måltidsersättning (se faktaruta nedan) för att de är ute minst fyra timmar per dag, åker mellan flera kommuner och det är för långt för att åka in till jobbet och äta. Arbetsgivaren företaget Brödservice menade att de inte har rätt till ersättning för att de kan förlägga sin arbetstid fritt. Dessutom hör det till deras normala arbetsuppgifter att vara ute på vägarna.

Arbetsdomstolen, AD, ger facket rätt. AD anser att chaufförerna inte haft möjlighet att åka in till lagret och att de ska ha ersättning även fast rutterna hör till deras vanliga sysslor.
– Det är en principiellt viktig dom. Nu kommer medlemmar lättare få den här ersättningen, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.
Han säger att de större företagen betalar ut måltidsersättning, men i många andra fall har det funnits olika syn i frågan. En del har lösts med exempelvis rikskuponger.
– Men det kan säkert finnas en hel del som inte får ersättning som har rätt till det.

Brödservice ingår i Polfärskt, och är ett av deras 25 självständiga företag. Enligt vd Hans Jacobsson ser lösningarna olika ut. Några har till exempel måltidsersättning, men lägre provision.
– Om det här får konsekvenser för de andra företagen har jag ingen aning om just nu. Nu ska vi analysera domen och i september ska vi träffa Handels.
Brödservice vd vill inte uttala sig.

Brödservice ska retroaktivt sedan 2008 betala måltidsersättning till de två chaufförerna på drygt 14 000 kronor respektive 12 000 kronor, och skadestånd på 5 000 kronor till var och en. Handels får skadestånd på 25 000 kronor.

Fakta

Måltidsersättning

• Kollektivavtalet för lagerpersonal och chaufförer, partihandelsavtalet, ger dem rätt till måltidsersättning när de "på grund av resa utanför ordinarie tjänstgöringsort inte kan äta sin huvudmåltid för dagen på vanlig tid och plats". Vad som är ordinarie tjänstgöringsort och vanlig tid och plats specificeras inte.

• Man får 88 kronor om man varit på resa minst fyra timmar och hela måltidsrasten infaller då. Samma summa ges om resan varat mer än tre timmar efter ordinarie arbetstid och man inte haft möjlighet att äta på tjänstgöringsorten innan resan.

• Bestämmelsen har varit i stort sig lik sedan 1955, förutom att ersättningen höjts. Den kom till för att chaufförer som är ute på vägarna inte kan äta på jobbet. Ersättningen ska kompensera för merkostnader och att matrasten kan förskjutas.