Vad var viktigast på SSU-kongressen?
– Vi lade fast riktningen inför nästa års valrörelse med bra förslag till reformer som rör skola, arbete, bostäder och miljö. Men allra viktigast var känslan av att det faktiskt är möjligt att påverka politiken. Det blev tydligt när kongressens beslut om treterminssystem på högskolan lanserades av partiledaren Stefan Löfven dagen därpå.

Hur vill SSU ändra jobb-politiken?
– Vi vill införa en 90-dagarsgaranti där unga arbetslösa ska få snabba insatser och inom 90 dagar ha sysselsättning i form av utbildning, arbete eller praktik. Vi vill också satsa på forskning för att förbättra arbetsmiljön. Att ungdomar kommer i jobb tidigare och att fler orkar jobba hela arbetslivet är viktigare än att höja pensionsåldern. Men vi vill också satsa på småföretagande och entreprenörskap redan i skolan.

Vad vill du själv bidra med i SSU:s förbundsstyrelse?
– Jag vill se en mer trovärdig miljöpolitik där vi gör viktiga åtgärder redan i dag. Vi bör fasa ut skadlig produktion, förbättra stadsplaneringen och satsa på kollektivtrafik.

SSU är inte bara Socialdemokraternas utan även LO:s ungdomsförbund. Hur kan det fackliga och politiska samsas?
– Det är en jätteutmaning. På central nivå finns god vilja, men för många ungdomar är LO inget man tänker på. Vi behöver jobba mer för att inspirera till bättre samarbete.