Kvinnan hade jobbat nästan tio år i en av möbelkedjan Jysks butiker i Stockholmstrakten när hon i december 2012 blev uppsagd av personliga skäl.
– Den nya butikschefen sa att jag hade räknat fel vid inventering och att en kund hade klagat på att jag var otrevlig, berättar säljaren för Handelsnytt.
Hon kontaktade Handels och fick hjälp av juristen Olov Östensson på LO-TCO Rättsskydd, som nu har stämt Jysk i tingsrätten.

Arbetsgivarens skäl för att säga upp kvinnan var enligt Olov Östensson kundklagomål, dålig arbetsprestation samt att hon inte kunde köra truck.
– Det är väldigt luddigt uttryckt. Skälen är helt otillräckliga, säger Olov Östensson.
Han räknar dock med att företaget förtydligar sina skäl i sitt svaromål på stämningsansökan.

Olov Östensson framhåller att uppsägning av personliga skäl kräver noggrann motivering. Om en anställd begår brott som stöld eller misshandel på jobbet är det normalt saklig grund för uppsägning, resonerar han.
– Men den arbetsgivare som vill säga upp någon på grund av nedsatt arbetsförmåga eller inkompetens måste visa omfattande dokumentation av vad som gjorts fel och att man haft uppe frågan med den anställde upprepade gånger.
Den uppsagda kvinnan vill inte ha jobbet tillbaka, men kräver skadestånd för felaktig uppsägning.

Patrik Larsen, HR-ansvarig på Jysk, säger till Handelsnytt att arbetsgivaren har en helt annan bild av vad som hänt, men att företaget i övrigt inte vill kommentera en pågående rättsprocess.

Efter skriftväxling mellan parterna kommer tingsrätten att kalla till förberedande muntlig förhandling i målet. Därefter kan det bli huvudförhandling. Många ärenden av detta slag avgörs dock genom förlikning innan målet når huvudförhandling.

Skälet till att målet avgörs i tingsrätten och inte i Arbetsdomstolen är att kvinnans fackförbund, Handels, inte är part i målet.