I Tyskland får butikerna ha öppet tio söndagar om året. För att ha öppet krävs tillstånd. Den 22 september, då Tyskland gick till val, hade butikerna fått ett sådant tillstånd. Det fick Tyska Verdi, facket för bland annat butiksanställda i Tyskland, att protestera. Demonstrationerna hölls utanför H&M på Friedrichstrasse i Berlin-Mitte.
– Att ha öppet försvårade för anställda att rösta, säger Verdis talesman Andreas Splanemann.

Samtidigt strejkar butiksanställda. Tyska facket Verdi och Handelns arbetsgivarorganisation kan framför allt inte komma överens om arbetstider och lönevillkor. Förhandlingar har pågått sedan juni och gäller nya avtal som företag som Ikea och H&M i området Berlin-Brandenburg följer.

Konflikten gäller framför allt arbetstider och lönevillkor. Arbetsgivarna vill utöka flexibiliteten. De vill att anställda med kort varsel ska vara beredda på att arbeta. Arbetsgivarna vill också att tidigare outsourcade anställda ska kunna återfå jobb till en lägre lön samt ta bort anställdas lönetillägg.
– Vi går inte med på att anställda ska vara tvungna att ta jobb på mycket kort varsel. Att öka arbetsgivarnas flexibilitet är till nackdel för de anställda. Vi vill också ha högre löneökningar än arbetsgivarna, säger Verdis talesman Andreas Splanemann.

Strejken sker på daglig basis på olika arbetsplatser. Bland annat har Ikea och H&M varit uttagna i strejk.

Fakta:

Öppettider i Tyskland
Butiker i Berlin kan hålla söndagsöppet 10 söndagar om året. För att hålla öppet krävs ett tillstånd från politikerna.  Reglerna för öppningstider har successivt blivit generösare i Tyskland. Före 2006 fick butiker endast hålla öppet till klockan 20.00 och på söndagar fick de inte vara öppna alls.  I dag gäller klockan 22.00 och tio söndagar om året. Verdi är emot de generösare öppettiderna i Tyskland.