Ica Nära Berghem i Umeå ville ha öppet till 24, men Handels gick i förhandlingar inte med på dispens från nattarbetsförbudet så som man gjort i exemplet med Hemköp Skanstull. Handlaren vände sig då till Arbetsmiljöverket. Verket begärde yttrande från facket som även där sa nej till att ge dispens. Det blev också Arbetsmiljöverkets beslut när ärendet avgjordes i slutet av september.

– Vi ger inte permanenta dispenser till butiker som vill ha öppet på natten. Matinköp kan skjutas upp till dagen därpå, säger Michael Syk, jurist på Arbetsmiljöverket.
Tillfälliga dispenser kan beviljas för butiker vid ombyggnader eller lagerpåfyllning.
– Men det krävs särskilda skäl och en begränsad tid. Annars öppnar vi dammluckorna, säger Michael Syk.
Han hänvisar till medicinsk forskning som säger att nattarbete är ohälsosamt och därför bör undvikas så långt som möjligt.

Undantag från arbetstidslagens förbud mot arbete mellan midnatt och klockan fem ges bara för vissa verksamheter. Polis och sjukvård håller självklart igång dygnet runt, och restauranger och taxi nyttjar vi också efter midnatt. Men alltså inte detaljhandel.

En arbetsgivares chans att hålla öppet sent är kollektivavtal med facket. Arbetsmiljöverket sa 2003 nej till 7-Eleven som ville ha nattöppet i vissa butiker med hänvisning till att man också serverade mat. 2006 slöt kedjan i stället kollektivavtal med Handels där facket gick med på dispens från nattarbetsförbudet.

Fakta:

Öppettider och nattarbete

Enligt arbetstidslagen (§ 13) ska tiden mellan midnatt och klockan 5 normalt ingå i den dygnsvila om elva timmar som alla arbetstagare har rätt till. Dispens för nattarbete kan ges av facket i förhandlingar. Om facket säger nej kan arbetsgivaren vända sig till Arbetsmiljöverket, som då begär yttrande från facket före beslut.

Handels policy är att verka för att butikers öppethållande hålls inom ramen 8--21 på vardagar och 9--21 på helger. Ramen är enligt policyn inte någon rekommendation, utan "de absoluta ytterligheter som förbundet kan acceptera."

Trots det har Handels i avtal gett dispens för ett antal kiosker och servicebutiker inom Pressbyrån och 7-Eleven. Hemköp Skanstull är första exemplet från dagligvaruhandeln.

Fakta:

Ob-tillägg enligt detaljhandelsavtalet

Måndag -- fredag 18.15--20.00 50 procent
Måndag -- fredag efter kl 20.00 70 procent
Lördagar efter kl 12.00  100 procent
Söndagar och helgdagar  100 procent

 

Nattarbete är inte reglerat i det centrala kollektivavtalet. I Handels kollektivavtal för anställda i 7-Elevens butiker är ob-tillägget 70 procent på vardagar kl 20--05, och 100 procent lördag kl 12 -- måndag kl 05.