Handels är ett av sex LO-förbund som i veckan skrev under ett nytt avtal med statliga Samhall. Avtalet gäller i 39 månader från 1 juli 2013 till 30 september 2016. Lönerna höjs 1 oktober varje år. Arbetstiden förkortas med 12 minuter per vecka.
Hassan Soudi, som jobbar på e-handelsföretaget Ink Clubs lager i Uppsala och representerat Handels i förhandlingsdelegationen, ser både fördelar och nackdelar med avtalet.
– Det är bra att vi fått ut det som LO krävt för övriga förbund, men det känns inte riktigt bra att lönehöjningen inte kommer direkt, säger Hassan Soudi.

Förhandlingarna har varit långa och svåra. Parterna begärde frivillig medling redan i juni. Knäckfrågan har varit lönerna. Löneläget på Samhall ligger kring 20 000 kronor, och arbetsgivaren, Almega Samhallförbundet, har krävt eftergifter för att gå med på fackets lönekrav på 1 700 kronors ökning på tre år.
Ombudsmannen Thomas Holm, som också var med och förhandlade, är nöjd med den uppgörelse som slutligen nåtts.
– Det bästa är att vi fått en bra höjning av grundlönen, 1 501 kronor. Tillsammans med arbetstidsförkortning och höjning av olika tillägg är avtalet värt 1700 kronor.

En eftergift som facket gått med på är att avtalsperioden är 39 månader, i stället för 36 som de flesta andra avtal. Lönehöjningarna kommer också tre månader senare än brukligt: den 1 oktober i stället för 1 juli.

Avtalet gäller för cirka 20 000 anställda inom Samhall. Omkring 500 jobbar på Handels avtalsområde, så som butiker, lager och e-handel.
Sex LO-förbund har skrivit under avtalet med Samhall. Ett sjunde, Fastighetsanställdas förbund, fortsätter medlingen.

Samhallavtalet

Gäller 39 månader

 • Avtalet gäller i 39 månader från 1 juli 2013 till 30 september 2016.
 • Lönerna ökar varje år med 468, 498 respektive 535 kr/mån.
 • Arbetsuppgiftstillägg och mångkunnighetstillägg höjs mellan 20 och 100 kronor varje år.
 • Alla höjningar sker 1 oktober varje år.
 • Arbetstiden förkortas med 12 minuter per vecka.
 • Ett nytt avtal om utvecklingsanställningar gäller från 1 januari 2014.
 • Avtalet har slutits mellan Almega Samhallförbundet och sex LO-förbund: Handels, IF Metall, Kommunal, Hotell- och restaurangfacket, Seko och GS-facket. Medlingen fortsätter för Fastighets.
 • Uppgörelsen är preliminär tills den har godkänts av respektive förbundsstyrelse.

Samhall

Anpassade jobb inom
service och bemanning

 • Det statliga företaget Samhall AB erbjuder anpassade jobb åt personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.
 • Det är arbetsförmedlingen som bestämmer vilka som får jobba på Samhall.
 • Ett av Samhalls mål är att minst 6 procent av de anställda varje år ska gå vidare till en annan anställning.
 • De flesta av Samhalls medarbetare jobbar i dag med service eller bemanning i andra företag.
 • Samhall verkar inom olika branscher med bland annat montering och förpackning, lager och logistik, markvård, äldreservice och städning.
 • Av de 20 000 personer som omfattas av Samhallavtalet jobbar omkring 500 på Handels område inom butiker, lager och e-handel. De har uppdrag inom bland annat Ica, Ikea, Panduro, Adlibris och Ink Club.