– Frågan borde ha hamnat där för ett och ett halvt år sedan, säger en Proffice-anställd på lagret som vill vara anonym.

Lönestrulet på Icas lager i Helsingborg har pågått under flera år. Fack och arbetsgivare har varit oeniga om det mesta.  I år kom parterna överens om vilken löneform som ska gälla, det vill säga genomsnittslön. Men de är fortfarande oeniga om hur den ska räknas ut. Det sätt som både Ica och Proffice förespråkar gör att lönen blir för låg enligt facket.  Centrala förhandlingar inleddes i september. De har nu strandat och bemanningsbranschens avtalsnämnd ska ta över.
– Det känns så klart inte bra att en nämnd ska behöva hjälpa oss att tolka vårt eget avtal, men vi står fortfarande långt från varandra och detta måste få en lösning snart, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.

Proffice vill inte ge någon kommentar med hänvisning till att det är ett pågående ärende. Ica har tidigare sagt till Handelsnytt att de konstaterar att de och facket står långt ifrån varandra och att sista steget blir att frågan avgörs i domstol.

Enligt den inhyrda som Handelsnytt pratat med tär lönestrulet på de Proffice-anställda och att förhandlingarna tagit så här lång tid slår tillbaka på facket.
– Tidigare var alla med. Nu har mer än hälften gått ur. Det här tar alldeles för lång tid.

Fakta:

Avtalsnämnden
Bemanningsbranschens avtalsnämnd ska försöka lösa tvister mellan parternas tolkningar av bemanningsavtalet. Först om nämnden misslyckas med det kan frågan gå vidare till domstol.
Nämnden består av sex ledamöter, tre utses av Bemanningsföretagen och tre utses av LO-förbunden.