Handels andre vice ordförande Susanna Gideonsson anser att välfärdens roll för att skapa ett jämlikt samhälle har försvagats.
– De framgångar vi uppnådde under 1900-talet håller på att gå tillbaka i och med att kvinnor i större utsträckning tar hand om barn och äldre.

Sju av tio arbetarkvinnor i detaljhandeln arbetar deltid. Det ger dem lägre inkomst och pension och en sämre förankring på arbetsmarknaden, fastslår rapportförfattarna.
Handels har försökt studera de komplexa samband som ligger bakom kvinnors deltidsarbete. En bra, generell och skattefinansierad barnomsorg och äldreomsorg är viktiga för att frigöra kvinnor från obetalt arbete, är slutsatsen.

Rapporten visar att många Handelsmedlemmar upplever att barn- och äldreomsorg har blivit sämre på senare år. Av medlemmarna uppger 24 procent att öppettiderna i förskola och fritids hindrar dem från att arbeta heltid. 16 procent säger att de regelbundet hjälper en anhörig i vardagen.

För att möjliggöra även för kvinnor att arbeta heltid måste välfärden fungera, betonar Susanna Gideonsson.
– Det måste finnas barnomsorg tillgänglig på tider när våra medlemmar behöver den. Och äldreomsorg som tillgodoser de äldres rättmätiga behov.
Susanna Gideonsson vill att heltid ska var norm i arbetslivet.
– Det borde finnas lagstiftning som anger ett minsta antal timmar som en anställning får bestå av.

Hon vill se förändringar av politikens prioriteringar.
– Man borde lägga mindre pengar på att göra tjänster billigare, så som rut-avdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Då kan man satsa mer på att göra välfärden bättre och mer tillgänglig.

Fakta:

Deltidskarusellen

Handels rapport om deltider och välfärdspolitik har skrivits av utredarna Josefine Boman och Agneta Berge. Rapporten innehåller en illustration som kallas Deltidskarusellen. Den visar olika faktorer som ligger bakom att arbetarkvinnor i detaljhandeln i stor utsträckning arbetar deltid:

  • Normer, värderingar och historik
  • Välfärd.
  • Arbetstidens förläggning.
  • Arbetets innehåll.
  • Arbetsmiljö och hälsa.
  • Löner och villkor.
  • Synen på arbetet och fritiden.
  • Familjepolitik.
  • Rekryteringsstrategier.

Läs rapporten: Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad