– Det är tungt och krävande att jobba med expedition. Och jag vill ju lära mig så mycket som möjligt, så rotationen är jättebra, säger Moa Johansson, som jobbat på lagret i två år. Tidigare bara med expedition – det vill säga plock ut till butik. Men nu också med påfyllning.

För att spara de anställdas kroppar har klubben länge velat ha arbetsrotation på Coops färskvarulager i Västerås. Och de har haft ledningen med sig. Men det har tagit tid att hitta en lösning som fungerar.
– Från början, när laget var nytt, jobbade alla med allt. Men en del saker kräver ganska mycket att lära sig. Kvalitén blev lidande, säger Daniel Tillgren som är ordförande i lagrets fackklubb.

Efter det har de anställda på lagret haft fasta platser. Många har börjat på expedition för att efter hand belönas med att bli placerade på en kringfunktion, till exempel varumottagning, påfyllning eller lastsamordning. Men med det nya systemet delar den anställde sin tid mellan expedition och en av kringfunktionerna.

En av dem som fått komma tillbaka till expedition efter att ha kört truck i många år är huvudskyddsombudet Roger Pott.
– Jag var på expedition de första 10-12 åren här. Rotation är bra men det måste ju finnas en rimlighet i den. Till exempel de som har fysiska problem måste ju kunna få göra undantag, säger han.
Enligt Daniel Tillgren kommer anpassningar att kunna göras och att varje fall ska bedömas individuellt.

Lönerna har också har förändrats i och med arbetsrotationen. På lagret jobbar man på ackord och de ser lite olika ut beroende på var på lagret man är. Alla är inte helt nöjda. På Coops lager i Bro har man nyligen infört ett nytt lönesystem som är anpassat efter att jobba med just arbetsrotation. Där har man varit igång med arbetsrotation i ett och ett halvt år. I Västerås röstade man om att införa samma lönesystem men nejsidan vann med knapp marginal.

Personligen tror Daniel Tillgren att det nya lönesystemet hade varit bra. Men nu låter klubben frågan vila och koncentrerar sig på att få balans i arbetsrotationen. Målet är att få en så jämn fördelning mellan de två arbetsområdena som det bara går.
– Vi kanske inte når riktigt hela vägen för kringfunktionerna är lite för få. Men 40/60 ska vi i alla kunna komma upp i, säger Daniel Tillgren.

Fakta

Coops lager i Västerås

Ca 240 + 70 inhyrda från ett bemanningsföretag jobbar på lagret.

Lagret hanterar färskvaror som ska ut till Coop-butiker i hela landet