Jag är förtroendevald och sitter med i klubben på arbetsplatsen. Nu är jag anmäld till en facklig kurs men arbetsgivaren har avslagit min begäran om ledighet. Vad gäller?
Argt skyddsombud

Svar: Arbetsgivaren kan endast avslå din begäran om din ledighet krockar med verksamheten. Om ni inte kommer överens om en ny tid ska frågan förhandlas för att reda ut när utbildningen kan genomföras utan att störa verksamheten. Arbetsgivaren kan generellt skjuta upp ledigheten max 14 dagar vilket innebär att om ledigheten har begärts tidigare än 14 dagar kan du som förtroendevald normalt ändå åka på utbildningen förutsatt att den är kortare än fem dagar.
Vid vissa utbildningar kan dock andra tidsfrister gälla, kontakta i så fall oss på Handels Direkt eller er lokala avdelning. För det långsiktiga arbetet är det bäst om ni kan ta ombudsman till hjälp och bestämma en utbildningsplan där målsättningen är att alla medlemmar ska få gå en facklig utbildning.
Nathalie Johansson, Handels Direkt