Antalet anmälda rån mot butik med skjutvapen i Skåne län ökade till 51 rån under perioden januari till och med september i år jämfört med 27 rån under samma period förra året. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggandet rådet, Brå.

– Det finns för mycket illegala skjutvapen i omlopp, det är ingenting som vi inom handeln kan göra något åt, det måste poliser och politiker ta itu med, säger Jerry Lindbäck på Handels i Malmö.

Jerry Lindbäck tycker att det behövs hårdare straff när det gäller brott mot vapenlagen. Han lyfter också fram ett krav som Handels har drivit i flera år, att det ska bli lag på slutna kassasystem i butikerna.
– Man måste se till att hålla kontanterna borta från butikerna. Om man talar om på dörren till butiken att här kommer du inte få någonting med dig, då kommer man inte gå in där heller, säger han.

Med de nya siffrorna toppar Skåne län statistiken när det gäller antalet anmälda butiksrån med skjutvapen tillsammans med ett annat storstadslän, Stockholms län. Där har de anmälda butiksrånen med skjutvapen däremot minskat något, till 51 rån under perioden januari till och med september i år jämfört med 54 under samma period året före.

De tre storstadslänen, där Malmö, Stockholm och Göteborg ingår, har hittills i år stått för 71 procent av de anmälda butiksrånen med skjutvapen.

Statistiken från Brå visar att antalet rån mot butik, både med och utan skjutvapen, ökar igen efter att ha minskat mellan 2010 och 2012l. Det totala antalet anmälda butiksrån i hela landet  ökade från januari till och med september i år med 7, 8 procent, till 582 rån jämfört med 540 rån under samma period förra året.

Rån i siffror

Från 566 till 582 på två år

2011: 566/182

2012:  540/167

2013: 582/197

Första siffran anger det totala antalet anmälda butiksrån i landet, andra siffran antalet anmälda rån med skjutvapen i landet. Mätperioden är januari till och med september.

Kategorin butiksrån innefattar "rån mot personal i butik, varuhus, bensinstation, kiosk, postombud beläget i butik eller liknande". Siffrorna från 2013 är preliminära.

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå.