Föräldralediga kan efter årsskiftet få 10 procent extra av sin lön i sex månader. Tillsammans med föräldrapenningen ger det upp till 90 procent av lönen. LO:s 14 medlemsförbund, bland annat Handels, har nu sagt ja till den nya försäkringen.

Fram tills nu har de som jobbar inom Handels områden bara kunnat få utfyllnaden av föräldrapenningen i tre månader.
– Detta har varit en av de viktigaste frågorna för Handels, vi har ett stort antal kvinnor som är föräldralediga. Detta borde göra att också fler män är hemma så att den skeva fördelningen jämnas ut, säger Per Bardh, Handels avtalssekreterare.

Handelsnytt har tidigare skrivit om överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv som var klar i våras. Nu har man beslutat om de exakta försäkringsvillkoren.

Försäkringen gäller bara privatanställda, inte de som jobbar på Coop.
– Med största sannolikhet kommer de få en liknande försäkring. Vi har tagit upp förhandlingar, säger Per Bardh.

Läs tidigare artiklar:
Medlemmar gillar längre föräldralön
Handels avtal klart

Fakta

Föräldrapenningtillägget

• Börjar gälla 1 januari 2014.
• Tillägget ger 10 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp, och 90 procent av lönen därutöver. Det finns inget tak.
• Betalas ut i sex månader per barn och förälder, inom 18 månader efter födsel eller adoption.
• Man måste ha varit anställd i minst två år, inom en ramtid på fyra år, hos en eller flera arbetsgivare som tecknat försäkringen. Har man jobbat i minst ett år får man föräldrapenningstillägg i två månader.
• Jobbar man på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas man automatiskt av försäkringen.
• Betalas ut av Afa Försäkring, i stället för via arbetsgivaren som tidigare. Den anställde själv ansöker hos Afa.