Sportkedjan Stadium driver inte sitt lager i Norrköping i egen regi utan har lagt ut det på entreprenad till logistikföretaget DSV. DSV har egna lagerarbetare men anlitar också bemanningsföretaget Logent. Nu har Logent i sin tur beslutat lägga ut en del av sin verksamhet, prismärkning av varor, på statliga bolaget Samhall.

Handels ombudsman Ingrid Anund Jägbro är kritisk till den nya konstruktionen.
– Det är olyckligt att man lägger ut verksamhet i så många led. Det blir svårt för facket att ha koll på de olika arbetsgivarna och att hjälpa medlemmar.
De olika personalgrupperna arbetar under tre olika avtal. DSV:s anställda har partihandelsavtalet, Logents har bemanningsavtalet och Samhalls har Samhallavtalet.

Handels krävde i förhandling att Samhall skulle arbeta direkt på uppdrag av DSV och inte åt det bemanningsföretag (Logent) som DSV anlitar. Så blev det inte.
Lösningen blev i stället att Logent har två olika verksamheter på Stadiumlagret: dels bemanningsdelen med egna lagerarbetare, dels entreprenaden som Logent i sin tur lägger ut på Samhall. I entreprenaddelen har Logent bara en enda anställd. Det är en koordinator som sköter kontakten med Samhall, och som själv går på partihandelsavtalet.
– Det är konstigt att samma bolag kan uppträda både som entreprenör och bemanningsföretag, tycker Ingrid Anund Jägbro.

I avtalet som träffats lovas fackklubben på DSV insyn i verksamheten. Klubben ska få rapporter varje vecka om omfattningen av Samhalls verksamhet för att kunna kontrollera att avtalet mellan de olika entreprenörerna inte missbrukas.
– Det var det bästa vi kunde göra i den här situationen, säger Ingrid Anund Jägbro.

Hon tycker dock att LO-förbunden gemensamt borde kämpa för att förbjuda entreprenader i flera led som försvårar fackets inflytande.
– Vi borde sätta stopp för detta. Antingen via gemensamma avtalskrav mot arbetsgivarna. Eller försöka få politikerna att ändra lagen.

Fakta:

Företag på Stadiums
lager i Norrköping

1. Stadium. Sportbutikskedja som äger lokalen och varorna, men har lagt ut driften på entreprenad till DSV.

2. DSV Solutions. Globalt logistikföretag som driver lager åt sina kunder. De anställda arbetar under partihandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel.

3. Logent. Logistikföretag som arbetar både med entreprenad och bemanning. På lagret i Norrköping är Logents personal, med undantag för en enda person, bemanningsanställda. De arbetar under bemanningsavtalet mellan LO och Almega/ Bemanningsföretagen.

4. Samhall. Statligt företag som erbjuder subventionerade arbeten åt personer med arbetshandikapp. De jobbar i en särskild form av entreprenad som kallas inbyggd verksamhet och leds av Samhalls egna arbetsledare. Arbetar under Samhallavtalet mellan LO och Almega/Samhall.

Entreprenad innebär att entreprenadföretaget (DSV) driver verksamheten i egen regi, med egna arbetsledare och till ett i förväg bestämt pris. Deras lagerarbetare arbetar under partihandelsavtalet.

Bemanning innebär att personal hyrs ut till ett kundföretag. Det inhyrande företaget (DSV) står för arbetsledningen och de inhyrda (från Logent) får betalt efter hur mycket de jobbar. De tillämpar bemanningsavtalet som säger att en inhyrd ska få genomsnittet av den lön som det inhyrande företagets egna anställda får för motsvarande arbete.