Arbetslösa klarar sig sämre, sjukskrivna blir utförsäkrade och pensionärer betalar högre skatt än löntagare för samma inkomster trots att pension är uppskjuten lön! Men regeringen anser enbart dessa som tärande! Antal personer som behöver socialbidrag ökar och antalet utmätningsärenden har ökat i samma takt! Samtidigt som många löntagare fått det allt sämre, har de med de högsta inkomsterna fått det ännu bättre, de har fått större delen av alla skattesänkningar.

Som om det inte räckte ska vi dessutom via skattsedeln betala deras städhjälp, medan offentligt anställda går på knäna och dammtussarna i våra barns skolor och vårdinrättningar ökar! Alliansen prioriterar hushållsnära tjänster till de redan rika i stället för att satsa på en kvalitativ välfärdssektor!

Det är detta politiska system och skrämmande människosyn som gör att det måste till ett regeringsskifte. Vi inom svensk fackföreningsrörelse arbetar för en aktiv arbetsmarknadspolitik som jämnar ut svängningar och underlättar omställning om och när vi behöver nya kunskaper.

Det måste även finnas ett starkt skyddsnät när vi drabbas av sjukdom eller inte kan arbeta av andra skäl. Vi arbetar för att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi tar avstånd från främlingsfientlighet och alla former av diskriminering. En som är frisk och har arbete i dag kan behöva hjälp och stöd i morgon. Solidaritet står för gemensamt ansvar för varandras välfärd där vi alla bidrar efter förmåga!

Utbildning, vård och omsorg av hög kvalitet ska vara tillgänglig för alla efter behov och inte styras av hur mycket man har på banken! Vi vill inte ha sänkta löner, försämrad arbetsrätt och försvagade kollektivavtal utan vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden och dessutom en a-kassa och en sjukförsäkring som kan vara en trygghet när man i olika faser av livet råkar illa ut! Vår syn är att alla människor har lika värde och ska ha samma rättigheter och möjligheter! För ett rättvist och tryggt samhälle så byter vi regering i september 2014!

Kjelle Lundgren