Fackklubben fick nog och anmälde Ikea till Arbetsmiljöverket i december 2012. Personalen satt för länge i kassan och det fanns ingen fungerande rotation mellan avdelningarna. Efter det tog varuhusledningen och facket fram ett nytt schema.
– Ikea har skärpt till sig och det har blivit jättebra, säger Maria Fredholm som är huvudskyddsombud och fackklubbens ordförande i varuhuset.

Efter två timmar i kassan har man nu 20 minuters rast eller jobbar med något annat, vilket kan vara på en annan avdelning eller i en självskanningskassa. De som jobbar fler än två dagar i veckan får inte sitta mer än fyra timmar om dagen i en traditionell kassa.

Det fackklubben fortfarande är missnöjd med är att personalen är stressad.
– Anställda som är sjuka eller lediga ersätts inte. Kollegorna får slita, är trötta, stressade, lättare sjuka och tycker att de har svårt att ta hand om kunderna.

Det är dock inte aktuellt med en ny anmälan till Arbetsmiljöverket.

Varuhuschefen Jenny Vasquez Ling är nöjd med hur man arbetat med arbetsmiljön i kassan, däremot känner hon inte igen sig i beskrivningen av underbemanning och stress.
– Det är lite nyheter för oss. Vi tar till oss det. Alla Ikeavaruhus ska göra medarbetarundersökningar nästa år och vi håller på att titta på om vi kan göra en tidigare än så.