Handels och Frisörföretagarna växlade avtalskrav på fredagen. Handels vill ha ett tvåårigt avtal för att komma i fas med de treåriga avtal som slöts för stora delar av arbetsmarknaden 2013. Löneökningarna ska motsvara lönemärket 1700 kronor på tre år.

Vidare kräver Handels ökat bidrag till friskvård eller arbetskläder. Facket vill också utöka tjänstetidstillägget genom att det ska betalas ut tidigare. I dag får en frisör tillägg efter fem års anställning hos samma arbetsgivare.
– I övrigt är vi beredda att diskutera skrivningar för att göra avtalet enklare och tydligare, säger Handels ombudsman Linda Palmetzhofer.

Arbetsgivarna, Sveriges Frisörföretagare, vill att avtalet ska vara ettårigt.
– Vår bransch utvecklas så snabbt och det är svårt att sia om framtiden, kommenterar Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell.
Deras lista på avtalskrav är längre än fackets. Frisörföretagarna vill skrota dagens ob-ersättningar i procent och införa ett fast lönetillägg i kronor: 45 kronor i timmen efter klockan 18 på vardagar, och 90 kronor i timmen efter klockan 13 på lördagar.
– Det blir mindre pengar än med dagens system, men i stället vill vi höja garantilönen extra mycket, förklarar Ted Gemzell.

Dagens ob-tillägg i procent av timlönen höjs automatiskt i takt med att lönerna ökar. Det tillägg i kronor som arbetsgivarna föreslår skulle inte höjas med automatik utan behöver omförhandlas varje gång nivån ska ändras.
Frisörföretagarna vill göra lönesystemet enklare genom att ta bort provisionsgränsen i avtalet. De vill att frisörer ska få en baslön samt provision på all försäljning. De vill också skärpa skrivningarna om lojalitet genom att införa vite (böter) för en frisör som bryter mot lojalitetsplikten. Exempel kan vara att utöva frisöryrket på sin fritid eller att ”ta med sig” kunder när man byter jobb.

Varken fack eller arbetsgivare vill närmare kommentera motpartens krav innan de har analyserats. Förhandlingarna startar i mitten av mars. Nuvarande avtal löper ut 31 mars.