Matematiken är enkel: Ju mer vinster riskkapitalbolagen tar ut, desto mindre resurser får välfärdssektorn. Välfärden är inte en vara bland andra och ska inte behandlas som en vara på en marknad som styrs av vinstkrav. När välfärdstjänster privatiseras riskerar vi också att förlora insyn. Vi vill inte få reda på vad som händer på våra förskolor av Uppdrag granskning. Vi vill därför sätta stopp för fler privatiseringar. I de fall där skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård bedrivs i privat regi är det ett krav att överskottet går tillbaka till verksamheten, och att insynen är samma som i offentligt ägd verksamhet.

Vi handelsmedlemmar har stort behov av en generell och väl fungerande välfärd – både för ett fungerande arbetsliv och för familjelivet. Vi är oroade över denna utveckling. Den leder till en än större press på många, oftast kvinnor, att gå ner i arbetstid på grund av oron för allt sämre kvalitet i välfärden.

Kort sagt vill vi ha non profit-princip i välfärden. LO har ett förslag om hur detta skulle kunna gå till som vi helhjärtat stöder. Det är mycket viktigt för oss handelsmedlemmar att en sådan princip får råda. Undersökningar visar att den uppfattningen delas av mer än 80 procent av svenska folket.

Ingen ska tillåtas bli rik på att ge undermålig vård och omsorg åt våra anhöriga. Därför säger vi åter igen: stoppa profitjakten i välfärden!

Handelsanställdas förbund avdelning 2 Trollhättan, årsmöte den 7 april 2014