– I och med att ordförande har avsagt sig sitt uppdrag är det förbundsstyrelsen som äger frågan, förklarar förbundssekreteraren Harald Petersson.
Före onsdagens styrelsemöte kan han inte ge någon närmare information om hur valet av ny ordförande och en ny ledamot av styrelsens verkställande utskott ska förberedas.

Allt tyder på att Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson väljs till ny ordförande. Frågan är mer öppen om vem som ska ta plats i styrelsens verkställande utskott vid sidan om Susanna Gideonsson och Tommy Tillgren, som i dag är andre vice ordförande.

Enligt Handels stadgar är det förbundets kongress som utser förbundsordförande. Kongress hålls vart femte år, nästa gång 2016. Om ordförande, som nu, lämnar sitt uppdrag mellan kongresserna så är det förbundsrådet som utser ny ordförande fram till nästa kongress.

Förbundsrådet granskar hur styrelsen sköter sitt arbete, och beslutar i vissa viktiga frågor mellan kongresserna. Förbundsrådet har ordinarie sammanträde varje vår och kallas in extra vid behov. Vårens förbundsrådsmöte äger rum 22–23 maj.
Förbundsrådet består av 45 ledamöter. Dels förbundsstyrelsen (FS), dels alla 19 avdelningars ordförande (eller vice ordförande i det fall ordförande sitter i FS). De största avdelningarna har upp till fyra ledamöter extra i förhållande till sin storlek.