Det behövs om alla anställda ska få en god arbetsmiljö. Det är också ett bra komplement till Arbetsmiljöverkets regler för hur länge man får sitta i kassan när det är ständig kö.
Då kändes det som om rotationen och tidsgränserna (max två timmar i sträck när det är ständig kö) var hyfsat stadigt förankrade i butikerna. Men så är det inte riktigt längre, visar artiklar i detta nummer (s 4).
Anställda över hela landet som vi talat med vittnar om att arbetsmiljön påverkas när det sparas på tjänster och bemanningen blir tajtare. Att då hålla rotation vid liv och att följa tider för hur länge man får sitta i kassan, nej det är inget som går av sig självt. Det är något butiken måste påminna sig om och jobba på hela tiden.

För oavsett hur många som jobbar måste det alltid finnas folk i kassorna när kunderna ska betala. Är det ont om personal och ständig kö, ja då får man vackert sitta där man sitter, som en anställd uttryckte det. I det läget är det bara att glömma det där med rotation och max två timmar.
Anställningsvillkoren på arbetsmarknaden har förändrats mycket de senaste åren. En orsak är ”allmän visstidsanställning”. Det som gör att arbetsgivare utan vidare och utan att motivera dem kan införa tidsbegränsade anställningar.

Allra vanligast är det med allmän visstid bland unga människor. Det kan handla om så kort anställning som från dag till dag, att få ett telefonsamtal eller sms på morgonen om att man får komma in och jobba. Arbetsgivaren tar bara in så mycket extrafolk som precis behövs. Är du sms-are är det inte läge att säga ifrån, kräva din rätt. Den ordinarie personalen sliter ut sig och hoppas att de inte ska drabbas av nedskärningar i arbetstid (s 6). Klart att rotation och arbetsmiljö kommer i kläm.

I förra veckan presenterade Handels sina krav på politikerna inför valet. Ett handlar om att slopa allmän visstidsanställning i lagen om anställningsskydd, las. Ett annat om att formulera las så att den stärker rätten att få fler timmar.

Arbetsmiljö och politiska beslut hör ihop. Vill man förändra dåliga villkor räcker det inte alltid att jobba fackligt. I år är det ju valår, så då har vi chansen. Börja med EU-valet nu den 25 maj. Även om EU känns långt bort är det viktigt att ta vara på sina demokratiska rättigheter att påverka. Ungefär en tredjedel av alla lagar och förordningar i Sverige har faktiskt sin grund i EU-beslut.