– Det känns oerhört hedrande, oerhört pirrigt och ganska overkligt, sa Susanna Gideonsson sedan hon valts till förbundsordförande vid Handels förbundsråd i Stockholm.

Susanna Gideonsson efterträder Lars-Anders Häggström som lämnar uppdraget den 31 juli i år efter nio år på posten.
Handels nya ordförande är 51 år och bosatt i Umeå. Hon har varit förbundets förste vice ordförande sedan 2005.
Tommy Tillgren, 61 år, som varit andre vice ordförande, blir nu förste vice ordförande fram till kongressen 2016.
Till ny andre vice ordförande valdes Linda Palmetzhofer, 41 år, ombudsman på Handels förbundskontor.

Fakta:

Förbundsrådet

Det är Handels förbundsråd som utser ny ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsens verkställande utskott om det sker förändringar mellan förbundskongresserna.

Förbundsrådet granskar hur styrelsen sköter sitt arbete, och beslutar i vissa viktiga frågor mellan kongresserna.

Förbundsrådet består av 45 ledamöter, bland annat förbundsstyrelsen och ordförandena i Handels 19 avdelningar.

Förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) består av förbundsordförande och förste och andre vice ordförande. Från 1 augusti i år utgörs VU av Susanna Gideonsson, Tommy Tillgren och Linda Palmetzhofer.