Jag arbetar i en butik som har kollektivavtal och undrar hyr mycket jag kommer att få i lönehöjning.
Undrande


Svar:
Löneökningen från och med 1 april 2014 är om man ligger på minimilön 31 mars 2014 enligt avtal 2,86 kr per timme/475 kr per månad vid heltid.

Har man högre lön än minimilön så har man en utgående lön och höjningen är då 2,02 kr per timme/336 kr per månad vid heltid. När höjningen är gjord kan den nya lönen inte ligga under de nya minimilönerna, gör den det höjs man upp till den nya minimilönen.
När detta är gjort så ska den lokala potten fördelas till samtliga anställda som är 18 år och anställda vid 1 april 2014 med 1,35 kr per timme/224 kr per månad vid heltid. Om arbetsgivaren vill göra en annan fördelning än generell enligt ovan så måste arbetsgivaren förhandla detta med Handels.

De nya minimilönerna som gäller från och med 1 april 2014 är enligt följande:
Butik
 
Ålder    2014 04 01  2015 03 31
16 år    12 722        76:64
17 år    13 133        79:11
18 år    18 924        114:00
19 år    19 244        115:93

Jaana Olsson, Handels Direkt