Tjock svart rök bolmade över trädtopparna, lågorna var några hundra meter från Virsbo och en stark vind blåste. För en vecka sedan tvingades boende i den östligaste delen av samhället, Gammelby, lämna sina hem.
– Då var den inte roligt att jobba. Min son som bor i Gammelby blev evakuerad. Alla som handlade var oroliga och det gick många rykten, berättar Ewa Rahmström.

En tät rökdimma låg över hela samhället. Personalen stängde av ventilationen i butiken och satte ut kärl med ättika i lokalen för att mota röklukten. Som tur var vände vinden och i dag har räddningstjänsten branden under kontroll.
I skogsbrandens inledning i månadsskiftet juli/augusti bjöd Ica-butiken Virsbo den lokala brandkåren på mat en dag. Sedan centraliserades räddningsledningen till grannbyn Ramnäs, och Icas lager i Västerås tog över leveranserna av mat och vatten till den flera hundra man stora räddningsstyrkan.

På Coop Nära i Ramnäs har de anställda gjort mackor och levererat mat och vatten till den frivilligorganisation som bistår räddningspersonalen.
– Vi har jobbat otroligt mycket för att beställa hem allt som behövs. Många kunder är oroliga, vissa är evakuerade från sina hem och många vill prata, säger butikschefen Susanne Othberg.

Handels i Västerås har fått samtal från medlemmar som blivit evakuerade från sina hem och undrar om man har rätt till ledighet utan löneavdrag för att rädda sitt bohag.
– Man har ingen formell rätt till permission med lön, men man kan ju vädja till sin chef att vara schyst. Ingen arbetsgivare tvingar väl någon anställd att vara kvar på jobbet om räddningstjänsten uppmanar dem att lämna sina hem, säger Sören Söderman, ombudsman.

Försäkringsbolaget Folksam, där Handelsmedlemmar har hemförsäkring genom sitt fackliga medlemskap, har gått ut med information om vad som gäller de som drabbats av skogsbranden. Den som blivit tvångsevakuerad har bland annat rätt till ersättning för mat och logi. Den som mår psykiskt dåligt av den dramatiska händelsen kan få krisstöd av psykolog.

Fakta:

Skogsbranden
i Västmanland

  • Skogsbranden i Västmanland startade 31 juli mellan Virsbo och Ramnäs i Surahammars kommun.
  • Branden är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den största som drabbat Sverige i modern tid.
  • Elden har bekämpats av som mest 300 man, och den brinnande skogen har vattenbombats med hjälp av specialflygplan från Italien och Frankrike.
  • Cirka 200 personer är eller har varit evakuerade från sina hem.
    Den 11 augusti meddelade räddningsledningen att branden är under kontroll. Avspärrningarna kring branden rörde då ett område som är två och en halv mil långt och drygt en mil brett.
  • En person har omkommit i branden. Drygt 25 byggnader, varav cirka 10 boningshus har konstaterats förstörda.
  • Släckningen beräknas pågå ytterligare flera veckor.

Källor: VLT, DN, TT