I går råkade jag ut för en olycka på arbetsplatsen. Jag skulle packa upp en leverans när jag fick en tung låda på min fot. Foten är rejält blå och jag har väldigt ont. Är hemma från jobbet just nu men tror att jag kan gå tillbaka till jobbet närmast dagarna. Ska jag anmäla det här och hur gör jag?
Kim

Svar: Arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Registrering och dokumentation är viktig dels för eventuella framtida problem med foten som skadan kan orsaka men även i syfte att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att en sådan olycka inte ska kunna inträffa igen. Du och din arbetsgivare ska tillsammans anmäla arbetsskadan på www.anmalarbetskada.se. Finns det ett skyddsombud på arbetsplatsen ska du även ta kontakt med denna. Om arbetsgivaren har försäkringar, via kollektivavtalet eller separat tecknade FORA-försäkringar, och om du uppsökte vård i samband med olyckan ska du anmäla det till Afa för att få ersättning.
Du når Afa via deras hemsida www.afaforsakring.se och på telefonnummer 0771-88 00 99.
Elin Pettersson, Handels Direkt