För de olika partiernas representanter ter det sig många gånger nästintill omöjligt att acceptera varandras ideologiska grund. Skillnaden mellan de vänsterorienterade tankegångarna och en mer konservativ tradition skiljer sig i huvudsak i fråga om människovärde och hur makten och tillgångarna i samhället skall fördelas.

Kommunpolitiken handlar däremot oftast om att samarbeta över partigränserna för att få en budget i balans. Vi måste dock även på det lokala planet ställa oss frågan: Vad är det för samhälle vi vill leva i, i framtiden? Och hur skall vi på bästa sätt utifrån våra respektive, ofta vilt skilda, värderingar kunna samverka för medborgarnas bästa?

Att på varsin kant demonisera och misskreditera varandra är sällan en framkomlig väg till ett framgångsrikt samarbete. Må hända att argumentationen, i stridens hetta, under ett valår blivit lite frän men nu när valet är över bör vi i stället för att komma med glåpord och antydningar ta vårt ansvar och i en öppen och ärlig diskussion ägna oss åt ett kreativt samarbete med kommunens bästa i åtanke.

Att verka för en behovsanpassad och tillgängligare barnomsorg och att förbättra arbetsvillkoren för de anställda inom kommunen eller om vi bör placera ut flera cykelställ är frågor som rimligtvis inte borde leda till oöverkomliga dispyter oberoende i vilket parti disputanterna än har sin hemvist.

Kari Parman (S), Gnosjö