– Det här är en viktig principfråga. Vi vill se fler heltider, inte tvärtom. Man ska inte kunna skära i arbetstidsmåttet hursomhelst, säger Massimo Fedeli, som är ombudsman på Handels i Växjö och den som förhandlar för Coop Forum Jönköping.

I Jönköping skär livsmedelskedjan i arbetstidsmåttet med 10 procent. Det betyder att en person som jobbar heltid på 38 timmar i veckan får sin tjänst omgjord till 34 timmar i veckan – och därmed mindre i lön. I Jönköping drabbas ett 50-tal.

I Örebro nådde fack och Coop en lösning. Här arbetar 38 anställda. Av 14 heltidstjänster räddades 5 och de som tvingades ner i tid fick sina tjänster omgjorda inom ett tidsspann där 25 timmar i veckan var lägst antal timmar.  Men det är inte bara arbetstidsmåttet som Handels och Coop är oeniga om. Parterna är inte överens om själva omgörningen. Handels anser att det är att betrakta som en uppsägning och då ska uppsägningstid gälla, vilket för många är sex månader. 

Men Coop menar att det handlar om en omreglering och då gäller inte uppsägningstid. Förändringen av tjänsten kan göras med kort varsel, som nu sker. I Marieberg från och med 1 februari. I Jönköping från och med 1 mars.

– Coop har bytt fot. Tidigare, som i Kalmar, lyckades vi få igenom att det förändrade arbetstidsmåttet skulle ses som uppsägning, säger Massimo Fedeli, ombudsman på Handels i Växjö.

– Lagen ska följas. Vid en uppsägning gäller uppsägningstid. De anställda får åtminstone sex månader på sig att anpassa sitt liv efter helt nya förhållanden. Man kanske måste sälja hus. Det är stor skillnad att ha en heltidslön och en deltidslön, säger Malin Bergvall, ombudsman i Örebro.

Coop har tidigare motiverat neddragningen med att förändringen är nödvändig för att skapa en flexibel och kostnadseffektiv organisation.
– Coop har satt igång en process som gör de anställda väldigt oroliga för framtiden, har Per Bardh tidigare sagt till Handelsnytt.

Fakta

Tips

Om du sägs upp och erbjuds färre timmar tänk på att...

...påtala att du vill ha fler timmar och lämna in det skriftligen.
...påminna om att det i kollektivavtalet står att "parternas ambition är att öka antalet heltidstjänster inom branschen".
... ställer din arbetsgivare dig inför valet att gå ner i tid eller att bli uppsagd på grund av arbetsbrist: Acceptera den nya tjänsten under protest och hävda uppsägningstid. Då har arbetsgivaren en skyldighet att utreda om det finns omplaceringsmöjligheter. Omplaceringen kan sträcka sig så långt att arbetsgivaren ska undersöka om det kan ordnas en ny anställning någonstans inom företaget. Gör inte arbetsgivaren detta kan uppsägningen (av timmarna) sakna skälig grund.

Bakgrund

Coops omorganisering

Sker runt om i landet

Det är inte bara i Jönköping som Coop vill göra heltider till deltid. Förhandlingar har skett med Handels på flera håll i landet och har pågått sedan i våras. På vissa håll, som i Borlänge, Kalmar och Halmstad, backade Coop och parterna kunde hitta en lösning. På andra håll som i Jönköping, Uppsala och Örebro har fack och livsmedelskedja inte kunnat enas. I Örebro ska de nya arbetstiderna börja gälla den 1 februari.