Ny teknik och ökad e-handel ställer nya krav på partihandeln, visar en forskningrapport från HUI Research. Lagerföretagen blir större och mer internationella. Butiker och konsumenter kräver allt snabbare leveranser, vilket leder till utökade arbetstider. Stora kedjeföretag som Ica, Axfood och H&M centraliserar och automatiserar sina lager. Mindre företag kan i stället anlita tredjepartslogistik, det vill säga låta andra företag – ofta inom transportbranschen – sköta lager och distribution.

Forskningsrapporten som beställts av Handels och Svensk Handel presenterades för arbetsgivare och fackklubbar vid ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Parterna var överens om att branschens snabba utveckling kräver att partihandelsavtalet förändras. En av de känsligaste frågorna gäller de anställdas veto mot arbete på kvällar, nätter och helger, som gör att ob-ersättning i dag varierar kraftigt mellan olika arbetsplatser.
– Avtalet är rätt ålderstiget. Vi behöver ett avtal som garanterar lika villkor mellan företagen och samtidigt ger de anställda inflytande över arbetstiden, sa Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl pekade på företagens behov av flexiblare arbetstider. Han varnade för att jobb kan flyttas utomlands eller till transportföretag om inte handelns eget avtal förändras.
– Vi vill ha jobben kvar och bättre villkor. Med ett förutsägbart och tydligt avtal finns en enorm potential att utveckla branschen, sa han.

Bardh och Dahl ingår i den arbetsgrupp som ska ta fram förslag till ett nytt avtal för lager och distribution inför avtalsrörelsen 2016. Nästa vecka får förtroendevalda från lagerklubbar chans att närmare diskutera branschen och avtalet vid seminarier som arrangeras på fyra orter.

Länk

Läs rapporten från HUI Research: